Bản Quyền

Để bảo vệ bản quyền cũng như các quyền lợi cho website Tailanhchanh.com cho nên chúng tôi xin thông báo 1 vài điều liên quan như sau:

Thông tin bản quyền

Tất cả các cập nhật liên quan đến bài viết, hình ảnh, logo… đều thuộc quyền sở hữu của website Tailanhchanh.com.

Nội dung trên website

Các thông tin đăng tải trên website để được sưu tầm, biên soạn do tác giả, các thông tin đều chính xác, trung thực và độc quyền. Mọi hành động chia sẻ bài viết đều cần trích nguồn từ website.

Người dùng được phép trích dẫn một phần hoặc tất cả nội dung nhưng phải được phép từ website tailanhchanh.com.

Chia sẻ bài viết

Khi đăng tải 1 bài viết lên Website Tailanhchanh chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm bản quyền của nội dung. Vậy nên khi quý khách muốn chia sẽ 1 bài viết nào trên site hãy trích nguồn để mọi người có thể biết đến chúng tôi nhiều hơn. Ví dụ: Nguồn Tailanhchanh.com

Hiện website Tailanhchanh chúng tôi chỉ sử dụng 1 ngôn ngữ Tiếng Việt cho nên chúng tôi không chấp nhận các bài viết dịch lại và đăng tải bằng ngôn ngữ khác.